YOUnified Platform

Faktury, ewidencja czasu pracy, księgowość, logistyka, IoT – z jednego miejsca masz dostęp do tysięcy usług umożliwiających monitorowanie i kontrolowanie działalności biznesowej. Możesz dowolnie wybierać i dostosowywać moduły, tworząc idealne rozwiązanie na swoje potrzeby.

Sekretariat

Logistyka

Handel

Księgowość

Usługi IT

HR

Zlecenia

API

Sekretariat

Protokołowanie: moduł do rejestracji korespondencji wychodzącej i przychodzącej (przesyłki polecone, pisma, paczki itp.). Możliwość integracji z innymi modułami pozwala na podpięcie każdego protokołu do oferty handlowej lub zlecenia.

 

Logistyka

Magazyn: moduł do zarządzania przepływami magazynowymi takimi jak wejścia, wyjścia i stany magazynowe. Łączy się ze zleceniami, pozwalając na monitorowanie stanów magazynowych.

Wnioski zakupowe: moduł do zarządzania zamówieniami dla dostawców. Moduł rejestruje każdy wniosek zakupowy, a dzięki połączeniu z modułem ofert handlowych, umożliwia wprowadzanie pozycji bezpośrednio z oferty, dodając koszt określony w dokonanej wycenie. Każdy wniosek zakupowy ma określony workflow, który umożliwia monitorowanie całego procesu: zatwierdzenie kosztów, towar częściowo dostarczony, towar dostarczony, towar częściowo odebrany, towar odebrany, zatwierdzona płatność, zakończone.

Handel

Oferty: moduł do tworzenia ofert handlowych z rozróżnieniem na produkty i usługi. Dla każdej pozycji istnieje możliwość dodania narzutu i marży. Opcja autoryzacji pozwala uzależnić wysłanie ofert przekraczających ustalone progi od akceptacji menedżera. Ponadto każda oferta może mieć różne statusy: utworzona, odrzucona, zatwierdzona, tymczasowa i ostateczna (ten status przekształca ofertę w zlecenie). Możliwość dołączenia dokumentów oraz sprawdzenia stanu otrzymanych i wystawionych faktur pozwala na kontrolowanie poszczególnych etapów składania oferty.

Negocjacje: dzięki temu modułowi handlowcy mogą śledzić każdą negocjację przed jej przekształceniem w prawdziwą ofertę. Każdej negocjacji przypisywany jest procent prawdopodobieństwa umożliwiający sporządzanie prognoz. Można wprowadzać wszystkie przeprowadzane czynności, aby monitorować kroki podjęte w celu złożenia oferty i nie tylko.

Pulpit nawigacyjny: zbiorczy moduł danych handlowych, w którym możliwe jest uzyskanie wykresów na temat różnych statusów ofert i negocjacji z możliwością ich filtrowania według okresu, statusu, typu, odpowiedzialnego handlowca itp.

Księgowość

Faktury wystawione: moduł do ewidencjonowania wszystkich wystawionych faktur, z możliwością zaplanowania przyszłych faktur. Zarządzanie statusami: do wystawienia, do zatwierdzenia, zatwierdzona, wystawiona, opłacona.

Faktury otrzymane: moduł do ewidencjonowania wszystkich otrzymanych faktur. Dla każdej faktury możliwe jest powiązanie każdej pozycji z pozycjami na wniosku zakupowym, aby stale kontrolować status zamówienia.

Przepływy pieniężne: moduł do zarządzania bankowymi przepływami pieniężnymi, finansowaniem i wszystkim tym, co dotyczy obciążeń i uznań na rachunkach bankowych.

Usługi IT

Service Desk: moduł do zarządzania zapytaniami. Każdemu zapytaniu nadawana jest odpowiednia kategoria obejmująca takie dane jak: klient, umowa, zlecenie, typ, SLA (umowa o gwarantowanym poziomie usług), status, przypisanie, zawieszenie, lokalizacja, użytkownik, produkt, numer seryjny i inne. Dla każdego zapytania można rejestrować wszystkie przeprowadzone czynności. Istnieje możliwość dołączania dokumentów i zarządzania przypomnieniami.

Umowy: moduł do zarządzania umowami o świadczeniu usług, w odniesieniu do których otwierane są zapytania w Service Desk. Każda umowa jest powiązana z klientem i zleceniem. Możliwe jest określenie miejsc możliwej interwencji, obsługiwanej floty maszyn oraz umów SLA przewidzianych w umowie.

Przedziały czasowe: moduł do zarządzania przedziałami czasowymi niezbędnymi do sporządzenia umów SLA (np. 0–24 x 5 dni, 8–18 x 7 dni itp.).

SLA: moduł do sporządzania umów o gwarantowanym poziomie usług. Każda umowa SLA jest powiązana z przedziałem czasowym oraz określonym czasem odpowiedzi i czasem odzyskiwania.

Dostawcy: moduł do zarządzania interwencjami realizowanymi przez zewnętrznych dostawców, w którym każdy dostawca może określić koszt przeprowadzonej interwencji, aby umożliwić firmie zatwierdzenie usługi, za którą dostawca wystawi fakturę.

Pulpit nawigacyjny: moduł do przeglądania wszystkich umów Service Desk i wykresów dotyczących zapytań według typu, umowy i przypisania.

HR

Ewidencja czasu pracy: moduł do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Każdy pracownik może wprowadzać zarówno liczbę godzin przepracowanych przy danym zleceniu, jak i dokumentację urlopową, nadgodziny itp. Zlecenia, w odniesieniu do których pracownik może pobierać godziny, wprowadza kierownik. Oprócz godzin istnieje możliwość wprowadzenia rozliczeń wydatków oraz przejechanych kilometrów w odniesieniu do danego zlecenia w celu uzyskania zwrotu kosztów. Co miesiąc ewidencja czasu pracy musi zostać zatwierdzona przez kierownika, zanim zostanie przetworzona przez dział HR w celu wygenerowania odcinka wypłaty.

Przypisywanie zleceń: moduł do przypisywania zleceń do pracowników na dany okres.

Zarządzanie samochodami: moduł do zarządzania samochodami firmowymi i prywatnymi do celów zwrotu kosztów za przejechane kilometry. Dla każdego samochodu zwrot naliczany jest zgodnie z tabelą ACI (Automobilklub Włoski) za każdym razem, gdy pracownik wprowadza przejechane kilometry w ewidencji czasu pracy.

Pulpit nawigacyjny: moduł umożliwiający przegląd wszystkich zestawień wszystkich pracowników dla każdego miesiąca. Widok zależy od uprawnień użytkownika: dział HR ma dostęp do danych wszystkich pracowników, menedżerowie tylko do danych podlegających im pracowników, a pracownik tylko do swoich danych.

Zlecenia

Zarządzanie zleceniami: moduł do zarządzania wszystkimi zleceniami, zarówno tymi generowanymi automatycznie przez oferty, jak i tymi niepowiązanymi.

Pulpit nawigacyjny Smart Delivery: moduł do monitorowania postępu zleceń. Możliwość wyświetlania wykresów pozwala monitorować postępy i stopień realizacji oraz poniesione koszty w oparciu o koszty szacunkowe. Dla każdego zlecenia istnieje możliwość podglądu wykresów podsumowujących, według rodzaju i okresu poniesionych kosztów. Dzięki integracji ze wszystkimi innymi modułami moduł ten dostarcza ogólny obraz wszystkich informacji wprowadzonych w poprzednich modułach.

API

Moduł API to moduł, który reprezentuje koncepcję integracji usług – pozwala zarządzać danymi zewnętrznymi tak, jakby były natywnie obecne w YOUnified Platform. Klient może w łatwy sposób powiązać dane znajdujące się w aplikacjach zewnętrznych z danymi znajdującymi się na platformie. Jego nazwa pochodzi od interfejsu programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API), który jest zbiorem standardowych protokołów, z którymi współpracują różne aplikacje. Każda aplikacja wykorzystująca API pozwala na integrację z naszą platformą.

Istniejące moduły aplikacji to:

Cloud SMI: do zarządzania plikami w chmurze SMI za pośrednictwem YOUnified Platform.

Monitorowanie infrastruktury: do zarządzania monitorowaniem sprzętu poprzez integrację z PRTG.

Monitorowanie sieci: moduł do zarządzania urządzeniami sieciowymi Ubiquity.

IoT: moduł do zarządzania firmowym IoT, za pomocą którego można sterować oświetleniem biura i pompą ciepła.

Chcesz mieć YOUnified Platform zawsze przy sobie? Pobierz aplikację i miej wszystko pod kontrolą.

Platforma szyta na miarę? Pasuje Ci idealnie.

Wybierz najlepsze dla siebie rozwiązanie i dostosuj je do swoich potrzeb – razem ze swoim doradcą możesz dodać standardowe moduły i API zgodne z rodzajem działalności, stworzyć swój indywidualny pakiet usług i określić końcową cenę All Inclusive.

Kto pracuje z Tobą w Twojej firmie?

Wybierz swój pakiet w zależności od liczby użytkowników, których chcesz podłączyć do swojej platformy YOUnified.

Basic

2 DO 5 UŻYTKOWNIKÓW

Medium

6 DO 20 UŻYTKOWNIKÓW

Premium

PONAD 20 UŻYTKOWNIKÓW

Obsługa Platformy YOUnified nigdy nie pozostawia Cię samego: zawsze wybierasz, zgodnie z własnymi potrzebami.

Dedykowana pomoc telefoniczna oraz serwis Break & Fix od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.

SILVER

w ciągu 3 dni roboczych

GOLD

w ciągu 2 dni roboczych

PLATINUM

w ciągu 1 dnia roboczego

Chcesz mieć Younified Platform zawsze przy sobie?
Pobierz aplikację i miej wszystko pod kontrolą.

Open chat
Hai bisogno d'aiuto?